8 argumenten voor de opleiding Maitland Concept

Les van docenten die dagelijks werken in de praktijk
Oefenen in de opleiding met echte patiënten
50% theorie en 50% praktijk
Minder studiebelasting door urenverspreiding over 3 jaar
Erkend door de IFOMPT
Opleidingskosten van nog geen 11.000 euro

Meld je nu aan


Maitland Opleiding

Wk2Het hele therapeutische proces binnen het Maitland Concept is probleem georiënteerd en richt zich naar het specifieke bewegingsparadigma van de fysiotherapie en stimuleert de fysiotherapeutische diagnostiek met behulp van de ICF (WHO, 2001) binnen een biopsychosociaal denkmodel. Hierin neemt het zogenaamde 'Assessment' een centrale plaats in.

Dit staat voor: De anamnese, het eerste functieonderzoek, maar vooral ook het proces van continue herbeoordeling ('reassessement') als basis in het methodisch handelen. Deze competenties worden dan ook uitgebreid geschoold. In herbeoordelingen, plaatsbepalingen (retrospective assessments) en eindanalyses (final analytical assessment) als bijzondere kenmerken voor dit concept, bepaalt de manueel therapeut de effecten van de behandeling, past daarbij de behandelingsdoelen en interventies indien nodig aan. Dit drukt zodoende een procesgeoriënteerd methodisch handelen uit. Het klinisch redeneringsproces wordt gebaseerd op hypotheses-begeleide denkprocessen en processen van patroonontwikkeling en -herkenning.

Een voorbeeld: een patiënt komt in behandeling met als hulpvraag: pijnklachten in de elleboog.
De arts heeft de diagnose „tenniselleboog" gegeven. In het klinische redeneringsproces stelt de fysiotherapeut hypotheses over de mogelijke oorzaken van bewegingsdysfuncties, bijvoorbeeld bewegingsdysfuncties in HWK, ThWK, schouder, lokale ellebooggewrichten, lokale elleboog weke delen of neurodynamische structuren.

Deze verschillende structuren worden in een systematisch proces van onderzoek, proefbehandeling en reassessment"beoordeeld. Zo worden de opgestelde hypotheses getest, bevestigd ofwel verworpen. Er vinden echter ook andere vormen van Clinical Reasoning plaats binnen het Maitland concept. Dit klinisch redeneringsproces wordt in gestructureerde planningsfases van het therapeutisch proces verdiept (onder andere in de planningsfase na afloop van een anamnese, ter voorbereiding van het functieonderzoek en eerste proefbehandeling, of ook in de planningsfase na afloop van de eerste zitting ter voorbereiding van de tweede zitting).

Therapeutisch worden manuele technieken ter behandeling van bewegingsdysfuncties in gewrichten, neurodynamische structuren, weke delen en musculatuur gehanteerd. Deze technieken variëren van fijn gedoseerde, kleine passieve mobilisaties in een neutrale positie tot sterke mobilisaties in eindposities van een gewricht. Manipulaties (‘high velocity trusts') worden met specifieke indicaties eveneens gebruikt. Alle manuele technieken worden beschouwd binnen het algehele revalidatieproces van de fysiotherapie, daarom spelen scholingen, informatie, actieve bewegingen en andere fysiotherapeutische maatregelen eveneens een belangrijke rol.